Nepál - úvod

Termín:

13. – 19.8. 2011

(CK China Tours)

Nepál, oficiálně Federativní demokratická republika Nepál, je vnitrozemský stát v Jižní Asii ve střední části Himálaje. Na severu hraničí s Čínskou lidovou republikou a na jihu, východě i západě s Indií. Má rozlohu 147,181 km2 a necelých 30 milionů obyvatel. Hlavním a největším městem je Káthmándú. Nejvyšší horou Nepálu je Mount Everest, který je zároveň nejvyšší horou světa. Úředním jazykem je nepálština a převažujícím náboženstvím hinduismus.

28. května 2008 byla země prohlášena federativní republikou, k faktické změně ve federaci však dosud nedošlo.

Nejvyšší hřeben Himaláje s nejvyšší horou světa Mount Everest (8 848 m n.m.) tvoří severní hranici země s Čínou. Střední část země tvoří pahorkatiny a vysočina s úrodnými údolími, jakési předhúří Himálaje, dosahující výšek do 3 000 metrů, na jihu podél indické hranice se rozprosírají nížiny zvané téraje. Kromě hlavního města Káthmándú (741 000 obyv.) jsou zde z větších sídel ještě Patan (166 000 obyv.) a Bhadgaon (61 405 obyv.).

Území dnešního Nepálu bylo postupně osidlováno tibetskými kmeny, které zde vytvářely vlastní knížectví. Ve 2. polovině 18. století si Nepál podmanili Gurkhové, kteří sem přišli z Indie a vytvořili zde království. V roce 1792 byla uzavřena smlouva mezi Nepálem a Britskou Východoindickou společností. 1815-1816 sem vpadla britská vojska a donutila Nepálské království postoupit Britániičást svého území a kontrolu nad svou zahraniční politikou. V roce 1846 převzala moc v zemi na 105 let dynastie Ránů, která podporovala britský vliv v zemi.

V roce 1923 přiznala Británie Nepálu samostatnost. V obou světových válkách pomáhal Nepál Britské Indii. V roce 1950 byl lidovým povstáním svržen vládnoucí rod Ránů a obnovena moc staré královské dynastie. V roce 1959 vydal král oktrojovanou ústavu, která ponechávala králi skoro absolutní moc. V zemi však začali sílit maoističtí povstalci a vypukla občanská válka. Maoisté, silně ovlivnění komunismem, ovládli část země a vládním vojskům se nedařilo povstalce porazit. V roce1990 po nepokojích byla vydána nová demokratičtější ústava, ale ani tento krok nemohl maoisty zastavit. V celé zemi propukly demonstrace a zapříčinily pád monarchie. Od 28. května 2008 je Nepál republikou.

Obyvatelstvo tvoří hlavně kmeny, nejpočetnější jsou Čhátrijové (15,5%) a Bráhmani (12,5%). Khinduismu se hlásí 80,6% populace, k buddhismu 10,7%, islámu 4,2%. Nepálštinou mluví 90% obyvatel, ale je zde téměř 70 hlavních dialektů nejdůležitějších etnických skupin a kmenů, ale nejvíce užívanou a používanou je nepálština.

Gramotnost je zde 48,6% (62,7% mužů a 34,9% žen). Porodnost je 4,1 dítě na jednu ženu. Lidé se zde dožívají 60,18 let (muži 60,43 a ženy 59,91 let). Průměrný věk je 20,4 let.

Až do roku 1990 byl Nepál absolutní monarchií, avšak během posledních dvou desetiletí Nepál prošel radikálními politickými změnami. V roce 1990 musel král Biréndra na nátlak lidového hnutí souhlasit s rozsáhlými politickými reformami. Vyhlásil konstituční monarchii, ve které byl král hlavou státu a premiérpředsedou parlamentu. Byly povoleny politické strany.

Nový nepálský parlament byl dvoukomorová a skládala se ze Sněmovny reprezentantů (v nepálštině Pratinidhi Sabha) a Nepálskou národní radou (zvanou Rastriya Sabha). Sněmovna sestávala ze 205 členů volených přímou volbou, Národní rada měla členů šedesát: deset jmenovaných králem, 35 volených Sněmovnou a zbývajících patnáct určoval volební sbor představitelů vesnic a měst. Všichni nepálští obyvatelé starší osmnácti let získali právo volit. Exekutiva se skládala z krále a z ministerské rady (kabinetu). Vůdce koalice nebo strany, která ve volbách obsadila nejvíce křesel, byl zvolen premiérem. Kabinet byl sestaven králem na premiérovo doporučení. Vláda byla volena na pětileté období, mohla však být před tímto termínem kdykoliv králem rozpuštěna.

Vlády v Nepálu měly tendence být nestabilními, rozpadaly se buď díky vnitřním rozporům, nebo ji v souladu s ústavou opět na premiérovo doporučení rozpustil monarcha. Od roku 1991 nepřežila žádná vláda více než dva roky.

Mezi jinými politickými stranami byla v roce 1990 založena také Komunistická strana, která si rychle získala velký vliv mezi prostým lidem. Počátkem roku 1994 se od komunistů odštěpilo maoistické křídlo radikálů, nespokojených s příliš pomalým a nevýrazným průběhem reforem. Požadovali rychlé svržení monarchie i za cenu ozbrojeného boje a v zemi vypukla občanská válka. Navzdory krvavým represím se monarchistům nepodařilo povstalce potlačit ti postupně ovládli většinu nepálského území.

Těžkou ránu zasadil monarchii také následník trůnu, když v opilosti zavraždil svého otce – krále Biréndru – a několik dalších členů královské rodiny (2001).

V dubnu roku 2006 konečně přineslo lidové hnutí změnu systému vlády. Poté, co nová vláda vedla mírové rozhovory s maoistickými povstalci, byla přijata prozatímní ústava, ve které se král vzdal své výkonné moci a byla zformována prozatímní Sněmovna reprezentantů. Byl též zvýšen počet parlamentních křesel na 330. V dubnu 2007 se k dočasné vládě přidala maoistická Komunistická strana Nepálu.

28. prosince 2007 podala prozatímní vláda návrh, díky kterému by se Nepál stal federativní republikou a premiér by se stal hlavou státu. 10. dubna 2008 se v Nepálu poprvé volilo ústavodárné shromáždění. Strana maoistů měla v hlasování nejvíc hlasů, avšak v parlamentu nedokázala získat naprostou většinu.

28. května 2008 nepálští zákonodárci oficiálně zrušili monarchii a zemi prohlásili republikou, čímž ukončili 239 let dlouhou vládu monarchie nad tímto himálajským národem. Nově zvolené shromáždění, vedené bývalým komunistickým povstalcem, přijalo na svém prvním mítinku toto usnesení drtivou většinou. Král Gjánéndra dostal patnáct dnů na opuštění královského paláce.

Nepál patří mezi nejchudší a nejméně vyvinuté země světa. 31% populace žije pod hranicí chudoby. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 42%. HDP v přepočtu na jednoho obyvatele tvoří 1 400 USD (2005). Zemědělství vyprodukuje 38% HDP, průmysl zpracovává především zemědělské výrobky (juta, cukr, tabák, obilí). Velké příjmy plynou z turistického ruchu. Ze země se vyváží koberce, textil, čaj, kožené zboží, obilí, naopak se dováží zlato, stroje, ropné produkty.

Zajímavosti:

• Národní květinou je rhododendron

• V jižním Nepálu se narodil v roce 563 př.n.l. Buddha.

• Chovají se zde jaci divocí.

• Proslulí jsou Gurkhové, elitní vojáci, kteří často slouží v britské armádě a používají proslulý kukri nůž.

• Kukri nůž - unikátní tvarem i vlastnostmi, dopředu posunuté težiště a hmotnost běžně 500-1000g usnadňuje sekání, délka 30-60cm.

• Vlajka nepálu je jako jediná na světe v tomto neobvyklém tvaru. Jsou to vlastně dva spojené trojůhelníky. Na nich jsou obrazce slunce a měsíce.

Pokračování zájezdu Indie, Nepál.

Je kolem půlnoci, jsme na hranicích mezi Indií a Nepálem, kam nás dovezly cyklorikši, každá dvojice má s sebou svá zavazadla v dozadu složené střeše rikši, chudáci rikšové tak museli ušlapat hodně těžký náklad. Naštěstí to bylo jen pár set metrů. Po zmatcích s falešným nepálským průvodcem máme vyměněny i peníze, zbývá získat nepálská víza. Postupujeme podle pokynů falešného průvodce, který mezitím zmizel. V malém domečku vyzvedáváme a vyplňujeme formuláře, přidáme pasové fotky a po zaplacení 30 dolarů dostáváme bez problémů vízům. Vše se musí zapsat do knihy, takže i tak jednoduchá procedura nakonec trvá půl hodiny.

Mezitím přijíždí náš pravý autobus se skutečným průvodcem. Bohužel je mnohem menší, než byly autobusy indické, takže volná zůstává jen zadní pětka. A zavazadla musí na střechu. Dnešní noc je pěkná a pojedeme jen 30 minut, stačí je tedy převázat provazy, v dalších dnech budou ještě navíc přikryty plachtou.

Obě videa z Nepálu